สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หัวฉีด (INJECTOR)

หัวฉีด (INJECTOR)
ใช้ควบคุมการส่งก๊าซไปยังกระบอกสูบของเครื่องยนต์ตามจังหวะ การทำงานของเครื่องยนต์โดยเจาะผ่านเข้าทางท่อไอดี

INJECTOR ALEX 3 COILS


1. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน -40 °C - 120 °C
2. แรงดันสูงสุดในการทำงาน 4 Bar
3. ปริมาณการจ่ายแก๊สสูงสุด 18.5 N.m3/h[ที่ 2 Bar]
4. เวลาเปิดหัวฉีด 2.4 m / s (2Ω), 3.3 m / s (3Ω)
5. เวลาปิดหัวฉีด 1.5 m / s
6. ประสิทธิภาพ 15-40 Hp/cylinder

INJECTOR VALTEK 4 COILS TYPE 30


1. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน -20 °C - 120 °C
2. แรงดันสูงสุดในการทำงาน 4.5 Bar
3. เวลาเปิดหัวฉีด 3.3 m/s
4. เวลาปิดหัวฉีด 2.2 m/s
5. ความต่างศักย์ 12 V. DC
6. ค่าความต้านทาน 3 Ohm +-4% - 1 Ohm +-4%

INJECTOR VALTEK 4 COILS TYPE 34


1. แรงดันสูงสุดในการทำงาน 4.5 Bar
2. เวลาเปิดหัวฉีด 1.7-1.8 ms @ 1 bar, 13.5 V
2.0-2.1 ms @ 2 bar, 13.5 V
4. เวลาปิดหัวฉีด 0.9-1.0 ms @ 1 bar, 13.5 V
0.9-1.0 ms @ 2 bar, 13.5 V
5. ช่วงการทำงานของความต่างศักย์์ 6 - 16V
6. ค่าความต้านทาน 2.5 Ohm

INJECTOR HANA BLUE AA


1.ปริมาณความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์  2,000cc ~5,400cc
2. อัตราการไหล  175 ± 1.5liter/min
3. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน  -40 °C - 120 °C
4. ความต้านทาน [ที่ 20 ˚ C]  3 ± 0.1Ω Not built-in on ECU
 1.9 ± 0.1Ω built-in on ECU
5. กระแสไฟสูงสุด[ที่12V]  4.0A /min
6. กระแสไฟแช่ค้าง  1.8A /min
7. ช่วงการทำงานของแรงดัน  3± 0.5 Bar
8. แรงดันสูงสุดในการทำงาน  3.5 Bar
9. เวลาการเปิดหัวฉีด  2.9ms~2.8ms
10. เวลาการปิดหัวฉีด  1.2ms
INJECTOR HANA RED B

1.ปริมาณความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์  800cc ~ 1,200cc
2. อัตราการไหล  130 ± 1.5liter/min.
3. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน  -40 °C - 120 °C
4. ความต้านทาน [ที่ 20 ˚ C]   3 ± 0.1Ω Not built-in on ECU
 1.9 ± 0.1Ω built-in on ECU
5. กระแสไฟสูงสุด[ที่12V]  4.0A /min
6. กระแสไฟแช่ค้าง  1.8A /min
7. ช่วงการทำงานของแรงดัน  3± 0.5 Bar
8. แรงดันสูงสุดในการทำงาน  3.5 Bar
9. เวลาการเปิดหัวฉีด  2.9ms~2.8ms
10. เวลาการปิดหัวฉีด  1.2ms

INJECTOR HANA GREEN A


1.ปริมาณความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์  1,300cc ~2,000cc
2. อัตราการไหล  154 ± 1.5liter/min
3. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน  -40 °C - 120 °C
4. ความต้านทาน [ที่ 20 ˚ C]   3 ± 0.1Ω Not built-in on ECU
 1.9 ± 0.1Ω built-in on ECU
5. กระแสไฟสูงสุด[ที่12V]  4.0A /min
6. กระแสไฟแช่ค้าง  1.8A /min
7. ช่วงการทำงานของแรงดัน  3± 0.5 Bar
8. แรงดันสูงสุดในการทำงาน  3.5 Bar
9. เวลาการเปิดหัวฉีด  2.9ms~2.8ms
10. เวลาการปิดหัวฉีด  1.2ms
 

INJECTOR RAIL IG-1 4 COILS


1. ช่วงการทำงานของแรงดัน 0.5-2.0 Bar
2. แรงดันสูงสุดในการทำงาน 3.0 Bar
3. เวลาปิดหัวฉีด 2.2 m/s
4. การเชื่อมต่อทางเข้าแก๊ส์ ø 10 mm
5. ช่วงอุณหภูมิของการทำงาน -20 °C - 120 °C

INJECTOR KEHIN 100 CC


1. เป็นหัวฉีดที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
2. มีอายุการใช้งาน 290,000,000 Cycles หรือประมาณ 240,000 km.
3. เวลาการเปิดหัวฉีด 2.5 ms
4. ค่าความต้านทาน 1.25 Ohms. ที่ 20 องศา
5. ขนาดหัวฉีดสำหรับความจุเครื่องยนต์ 9 กิโลวัตต์จนถึง 45 kw. ต่อ
    กระบอกสูบ

Tags : หัวฉีด (INJECTOR)

view