สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หม้อต้ม (REDUCER)

หม้อต้ม (REDUCER)
ทำหน้าที่ลดแรงดันแก๊ส จาก 10 Bar ให้เหลือ 2 Bar
 

REDUCER AC 250 HP


1. ช่วงการทำงานของแรงดัน (การปรับตั้ง) 1.0 - 1.3 Bar
2. ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -20 - +120 °C
3. การเชื่อมต่อทางเข้าแก๊ส M12x1 mm.
4. การเชื่อมต่อทางออกแก๊ส Ø 16 mm.
5. ทางน้ำเข้า-น้ำออก Ø 16 mm.
6. ท่อแรงดันสูญญากาศ Ø 4 mm.
7. ขนาด 100 x 85 mm.
8. น้ำหนัก 1.3 kg.
REDUCER AC 250 HP

1. ช่วงการทำงานของแรงดัน (การปรับตั้ง) 1.0 - 1.3 Bar
2. ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -20 - +120 °C
3. การเชื่อมต่อทางเข้าแก๊ส M12x1 mm.
4. การเชื่อมต่อทางออกแก๊ส Ø 16 mm.
5. ทางน้ำเข้า-น้ำออก Ø 16 mm.
6. ท่อแรงดันสูญญากาศ Ø 4 mm.
7. ขนาด 100 x 85 mm.
8. น้ำหนัก 1.3 kg.

REDUCER AC BLACK COVER 180 HP

1. ช่วงการทำงานของแรงดัน (การปรับตั้ง) 0.9 - 1.3 Bar
2. ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน '-20 - +120 °C
3. การเชื่อมต่อทางเข้าแก๊ส M10x1 mm.
4. การเชื่อมต่อทางออกแก๊ส Ø 12 mm.
5. ทางน้ำเข้า-น้ำออก Ø 16 mm.
6. ท่อแรงดันสูญญากาศ Ø 4 mm.
7. ขนาด 100 x 80 mm.
8. น้ำหนัก 1.1 kg.


REDUCER TOMASETTO AT09 ARCTIC

1. กำลังของเครื่องยนต์ที่ควรใช้ 120 - 240 HP
2. แรงดันสูงสุดขาเข้า 3 Bar
3. แรงดันต่ำสุดขาออก 0.9 - 1.8 Bar
4. แรงดันไฟฟ้า 12 V. DC
5. การกระจายพลังงานของโซลินอยด์ 17 W.
6. ช่วงการทำงานของอุณหภูมิ 25 °C ขึ้นไปและ ไม่ต่ำกว่า -25 °C
7. น้ำหนัก 1.8 kg.


REDUCER TOMASETTO AT09
ALASKA

1. กำลังของเครื่องยนต์ที่ควรใช้ 90 - 136 HP
2. แรงดันสูงสุดขาเข้า 3 Bar
3. แรงดันต่ำสุดขาออก 0.9 - 1.8 Bar
4. แรงดันไฟฟ้า 12 V. DC
5. การกระจายพลังงานของโซลินอยด์ 17 W.
6. ช่วงการทำงานของอุณหภูมิ 25 °C ขึ้นไปและ ไม่ต่ำกว่า -25 °C
7. น้ำหนัก 1.5 kg.


REDUCER ALEX 1500 MBAR

1. ช่วงการทำงานของแรงดัน (การปรับตั้ง) 0.6 - 1.7 Bar
2. กำลังของเครื่องยนต์ 200 HP
3. แรงดันไฟฟ้า 12 V. DC
4. ขนาดท่อแก๊สขาเข้า 8 mm.
5. แรงดันขาออก 1.5 Bar


REDUCER KME GOLD

1. ช่วงการทำงานของแรงดัน (การปรับตั้ง) 0.9 - 1.9 Bar
2. กำลังของเครื่องยนต์ 320 HP (240 kw.)
3. ขนาดท่อแก๊สขาเข้า 8 mm.
4. ขนาดท่อแก๊สขาออก 12 mm. (2 ทางออก)
5. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหม้อต้ม 4.7 Ohms.
*เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ สูบวี  


REDUCER KME SILVER VALVE 6 MM.

1. ช่วงการทำงานของแรงดัน (การปรับตั้ง) 0.6 - 1.7 Bar
2. กำลังของเครื่องยนต์ 200 HP (150 kw.)
3. ขนาดท่อแก๊สขาเข้า 6 mm.
4. ขนาดท่อแก๊สขาออก 12 mm.
5. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหม้อต้ม 4.7 Ohms.
   

 

Tags : หม้อต้ม (REDUCER)

view