สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณสมบัติทั่วไปของ LPG

คุณสมบัติทั่วไปของ LPG

คุณสมบัติทั่วไปของ LPG

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยก๊าซโพรเทนและนิวเทน เป็นหลัก
• ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ปราศจากพิษ ( แต่โดยทั่วไปจะเติมสารเคมีเพื่อความปลอดภัย )
• หนักกว่าอากาศ
• ติดไฟได้ในช่วงของการติดไฟที่ 2–15% ของปริมาณในอากาศ และอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองคือ 400 co.


คุณประโยชน์ของก๊าซ LPG

• เป็นเชื้อเพลิงที่นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมีการเผาไหม้สมบูรณ์
• ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะไอกรีน
• มีราคาถูก
• ก๊าซอยู่ในสภาพแรงดันต่ำ 180 psi
• อัตราการสิ้นเปลืองก๊าซเทียบเท่ากับการใช้น้ำมันเบนซิน
• อุปกรณ์มีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ก๊าซ NGV


ระบบความปลอดภัย

ความปลอดภัยของระบบเชื้อเพลิงก๊าซ (LPG SAFETY ADVICE)
ระบบ LPG ซึ่งผลิตโดย BRC ได้ถูกออกแบบตามมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของยุโรป ECE 67
ซึ่งทำให้รถของท่านมีความปลอดภัยสูง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


คำถามที่ลูกค้ามักถามบ่อย

***ใช้แก๊สมีผลเสียกับเครื่องยนต์หรือไม่

- ไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากแก๊ส LPG เข้าไปในกระบอกสูบในสภาพของก๊าซโดยสมบูรณ์จึงไม่มีการชะล้างน้ำมันเครื่องออกจากผิวของกระบอกสูบ ซึ่งเป็นการเร่งการสึกกร่อน เหมือนน้ำมันเบนซิน เนื่องจากการเจือจางและการสกปรกเสียหายของน้ำมันเครื่องก็น้อยจึงไม่ทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการน็อค ทำให้ห้องเครื่องสะอาด ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน


***เมื่อใช้แก๊สต้องตัดไฟหัวฉีดหรือไม่

- ต้องตัดระบบไฟหัวฉีดด้วยครับ เพราะเมื่อเวลาใช้แก๊สระบบหัวฉีดต้องไม่ทำงาน เพราะจะทำให้น้ำมันหาย แม้จะตัดไฟปั๊มติ๊กน้ำมันแล้วก็ตาม ถ้า ไม่ตัดไฟหัวฉีด จะทำให้หัวฉีดสึกกร่อนเร็วขึ้น เนื่องจากหัวฉีดทำงานแต่ไม่มีการตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตอนนี้ยังมีบางอู่ที่ไม่ตัดระบบไฟหัว

 

view