สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำตัวหัวฉีดรุ่น ADVANCED-OBD

ชุดหัวฉีด ENERGY-REFORM  ชุดหัวฉีดและอุปกรณ์เป็นของอิตาลีแท้ทั้งชุด รุ่น ADVANCED-OBD รุ่นนี้ใช้หัวฉีดรุ่น I-PLUS ตัวหัวฉีดความต้านทานต่ำทนทานมีความแม่นยำสูงตอบสนองได้ดี สามารถเชื่อมต่อ OBD ได้ปรับจูนด้วยตัวเองอัตโนมัติระหว่างใช้งาน สำหรับรถรุ่นใหม่ที่ทีสัญญาณ OBD-TYPE  KWP-2000 - ISO-9141-9142 - CAN EXTENDED 500 kbps - CAN STANDARD 500 kbps

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.energy-reform.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=60

There are no translations available.

flashtop1

 

flash_left_lpg_in

ุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบหัวฉีด ประกอบด้วย

1. หม้อลดแรงดัน (Pressure Regulator)

2. หัวฉีดแก๊ส (Injector)

3.ECU

4. Auto Switch

5. Multivalve

6. Map Sensor

 
FlashRight

 

head_product_lpg


ทคโนโลยีอัจฉริยะของระบบหัวฉีด ENERGY REFORM

ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส LPG และ NGV ของ ENERGY REFORM
เป็นอุปกรณ์แก๊สจากประเทศอิตาลี มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
(มาตรฐานยุโรป ECE R67-01 และ ECR R110) ผลิตโดยบริษัทผู้
ผลิตอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ในประเทศอิตาลีที่ผลิต
ECU และ Software ของระบบแก๊สรถยนต์ (AEB s.r.l.) และชิ้นส่วน
อุปกรณ์หม้อลดแรงดันแก๊ส (TOMASETTO ACHILLE S.P.A.) ด้วย
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะหรือ ISS (Intelligence Safety System)
ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในการขับขี่ด้วยระบบแก๊ส โดยระบบ
ISS ได้รวมเอาระบบ Active - Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)
และ Passive - Safety (ระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุ) ไว้เป็นระบบ
มาตรฐานในชุด อุปกรณ์แก๊ส ENERGY REFORM ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับ Premium ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

 

ชุดอุปกรณ์ระบบหัวฉีดแก๊ส ENERGY REFORM เป็นระบบหัวฉีดมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความทนทานสูงต่อทุกสภาพการใช้งานระบบจะใช้
สัญญาณต่างๆ ที่สำคัญจากเครื่องยนต์ในระบบน้ำมันมาคำนวน และประมวลผล เพื่อควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดแก๊ส ในการจ่ายเชื้อเพลิง
ให้กับเครื่องยนต์ ได้ตามความต้องการของเครื่องยนต์ทุกสภาวะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการขับขี่ จึงใกล้เคียง หรือทัดเทียมระบบเชื้อเพลิงน้ำมัน

 

เหนือกว่าด้วยขีดสุดของมาตรฐานความปลอดภัยในระบบแก๊สรถยนต์

จะเป็นอย่างไร..ถ้าคุณอยู่ในรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แก๊สไม่ได้มาตราฐานความปลอดภัย แล้วเกิดอุบัติเหตุ!
ด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (ISS) ของอุปกรณ์ แก๊ส ENERGY REFORM ที่ปิดวาวล์แก๊สทุกจุดใน
รถยนต์ และตัดการทำงานระบบแก๊สทันทีที่ท่อแก๊สหัก หรือฉีกขาดแล้วเครื่องยนต์ดับ จึงป้องกันแก๊สรั่ว และไฟไหม้
ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีระบบSafety System อื่นๆ ที่สมบูรณ์แบบภายใต้การทำงานของ
ระบบ Active-Safety (ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ)และระบบ Passive-Safety (ระบบป้องกันเรื่องเกิดเหตุ)

 

Active Safety – Passive safety

No. ACTIVEPASSIVE SAFETY SYSTEMS AND DEVICE EVENTS
1.

-

ECU + Solenoid Valve เมื่อดับเครื่องยนต์วาวล์ระบบก๊าซทุกจุดจะปิดโดยอัตโนมัติทันที
ที่ดับเครื่องยนต์เพื่อป้องกันก๊าซรั่วไหล
2.

-

ECU + Gas Pressure Sensor ในกรณีที่ท่อรางหัวฉีด เกิดฉีกขาดหรือหลุด ECU จะสั่งการตัด
การทำงานของระบบก๊าซทันที วาวล์ก๊าซทั้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติ
และจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันเครื่องยนต์
ดับขณะขับขี่ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และป้องกันก๊าซรั่วไหล พร้อมทั้ง Auto Switch จะแสดงไฟ
LED และเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่า ระบบก๊าซมีปัญหาให้รีบ
นำรถมาตรวจเช็ค เพื่อความปลอดภัย
3.

-

ECU ในขณะที่ระบบก๊าซ กำลังทำงาน เมื่อสายไฟเชื่อมต่อที่วาวล์ (Solenoid Valve) ของหม้อต้มก๊าซ
และ/หรือ มัลติวาวล์ (Multivalve) ฉีกขาดหรือหลุด ระบบก๊าซ
จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติทันที (วาวล์ก๊าซปิดอัตโนมัติ) และ
จะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ
ในขณะขับขี่ พร้อมทั้ง Auto Switch จะแสดงไฟ LED และ
เสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบทันที
4.

-

ECU + Map Sensor ในขณะที่ระบบก๊าซกำลังทำงาน เมื่อท่อก๊าซ (จากถังมายังหม้อ
ต้มก๊าซหน้ารถ) ฉีกขาดหรือหลุด ระบบก๊าซจะตัดการทำงานโดย
อัตโนมัติทันที (วาวล์ปิด) และจะสลับไปใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ ดับ และ ป้องกันก๊าซรั่ว พร้อมทั้ง
Auto Switch จะแสดงไฟ LED และเสียงเตือน
5.

-

ECU + Water temperature Sensor ในขณะที่ระบบก๊าซกำลังทำงาน ปลั๊กสายไฟของอุณหภูมิน้ำ
และอุณหภูมิก๊าซที่ใช้ในระบบหัวฉีดเกิดหลุดหรือลัดวงจร ระบบ
จะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที และสลับไปใช้น้ำมันโดย
อัตโนมัติ เพื่อป้องกันรถดับขณะใช้งาน พร้อมทั้ง Auto switch
จะแสดงไฟ LED และส่งเสียงเตือน
6.

-

ECU + Map Sensor ในขณะขับขี่ปลั๊กไฟของ Map Sensor และ/หรือท่อแรงดันหัวฉีด
เกิดขาดหรือหลุด ระบบจะตัดการทำงานของก๊าซทั้งหมดทันที
และสลับไปใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ พร้อมทั้ง Auto switch จะแสดงไฟ
LED และส่งเสียงเตือน
7.

-

85% Stop Valve เป็นวาวล์ป้องกันการเติมก๊าซเข้าถังเกิน 85% ของปริมาตรความจุ
ของถังก๊าซ เพื่อให้มีพื้นที่ในถังเหลือประมาณ 15% รองรับการ
ขยายตัวของก๊าซที่มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิที่ถังก๊าซสูงขึ้นช่วยป้องกัน
Overpressure

 

click_bonfire_1

new_products-showcase_lpg_003

click_pointer_1

เหนือกว่าระบบหัวฉีดอื่น ๆ
ด้วยคุณลักษณะเด่นหลายประการ

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดปี 2009

การทำงานมีความสเถียรสูงสุด เปิด - ปิด ฉับไวและแม่นยำเพราะวาล์ว ถูกออกแบบเป็นทรงแบน ทำงานร่วมกับสปริงและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagbnate) ซึ่งมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำ 2 โอห์ม (Low ElectricRessistant) ใช้เวลาเปิด - ปิดวาล์วเพียง 1.4 Millisecond ตอบสนองการฉีดก๊าซจาก ECD ได้อย่างดีเยี่ยม

 

ป้องกันหัวฉีดก๊าซอุดตันตลอดการใช้งาน หัวฉีดอุดตันอันเนื่องมาจากหัวฉีดก๊าซสกปรก หรือไม่ได้ใช้งานระบบก๊าซนานช่วงหนึ่งแล้วกลับมาใช้งานระ บบก๊าซอีก ปัญหาหัวฉีดอุดตัน (วาล์วขัด) มักดพบบ่อยในหัวฉีดแบบเดิม

ที่เป็นวาล์วหัวฉีดแบบแท่ง (หัวฉีดแบบเข็ม)

 

ป้องกันหัวฉีดก๊าซรั่วซึมได้ดีเยี่ยม รับประกันการรั่วซึมของหัวฉีด 5 ปีจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้หัวฉีดก๊าซที่ได้คุณภาพและอายุการใช้งานสุงสุดจึงทำให้โครงสร้างส่วนใหญ่ของรางหัวฉีดของ Energy Reform ผลิตจากโลหะ อาทิเช่น รางหัวฉีดผลิตจากเหล็กกล้ส Nozzle จ่ายก๊าซ ผลิตจากทองเหลือง วาล์วหัวทรงแบนและตัวเลื่อนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผลิตจากอลูมิเนียม ส่วนพื้นที่ที่เป็นยาง (O-Ring) มีแค่ 5% จึงทำให้ลดโอกาสก๊าซรั่วซึมที่เป็นยาง O-Ring ได้อย่างดีเยี่ยม

 

บำรุงรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ อายุการใช้งานนานปี (หัวฉีดเสีย สามารถซ่อมแยกเป็นหัวๆ ได้)

 

อุณหภูมิของแก๊ส และต่อไปยังเซนเซอร์ตัวตรวจจับแรงดันของแก๊ส (Pressure Sensor) ทำให้ระบบสามารถควบคุมการทำงาน และคำนวนการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานของระบบแก๊สได้ด้วย

หัวฉีด ENERGY REFORM ผลิตจากโรงงานที่มีความชำนาญด้านระบบแก๊สของรถยนต์กว่า 30 ปี ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีหัวฉีดแบบใหม่ และวัสดุคุณภาพสูง จึงทำให้หัวฉีด ENERGY REFORM มีความทนทานสูง ผ่านการทดสอบ (Endurance Test)แล้วมีอายุการใช้งานในการฉีดแก๊สนานถึง 500,000,000 ครั้ง ฉีดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อการทำงานของหัวฉีดที่ตอบสนองต่อคำสั่งจาก ECUได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ด้วยการออกแบบวาล์วหัวฉีด แบบทรงแบนจึงทำให้เวลาในการ เปิด-ปิด หัวฉีดฉับไว (เพียง 1.4 Millisecond) และทำให้มีพื้นที่มากพอในการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากชุดขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำของหัวฉีด ENERGY REFORM และโครงสร้างภายในรางหัวฉีด มีพื้นที่มากพอในการรองรับแรงดันของแก๊สทำให้หัวฉีดสามารถ เปิด-ปิด ได้รวดเร็ว และแม่นยำ ลดการ รั่วไหล ของแก๊สภายในระบบได้อย่างดีเยี่ยม ผลลัพธ์ที่ได้ คือ อัตรา การเร่งของ เครื่องยนต์สามารถตอบสนองได้ทันใจ การขับขี่ราบรื่น และประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด

ด้วยความล้ำหน้าของเทคโนโลยีอัจฉริยะในระบบหัวฉีด ENERGY REFORM กล่อง ECU ของENERGY REFORM ได้ถูกออกแบบให้มีระบบ Self–Diagnosis System ที่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง (error) ที่เกิดขึ้นกับระบบและการติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ได้อย่างละเอียด ด้วยความเร็วในการประมวลที่ 16 บิต จึงสามารถควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง และวิเคราะห์ข้อบกพร่องได้รวดเร็วแม่นยำ ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเมื่อระบบแก๊สทำงานไม่สมบูรณ์ หรือเกิดปัญหาขึ้น.

 

pic_product_ecu001

ระบบหัวฉีด ENERGY REFORM จะนำค่า Parameters จาก Sensor ต่างๆ ของระบบแก๊สและเครื่องยนต์มาประมวลผลโดยกล่อง ECU เพื่อปรับแก้
การจ่ายแก๊สตามความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ และที่สำคัญจะไม่เกิดปัญหาไฟเครื่องยนต์แสดง (check engine shows) อันเนื่องมาจาก
การจ่ายแก๊สหนาหรือบางเกินไปเหมือนกับระบบหัวฉีดแก๊สแบบธรรมดาทั่วไป เพราะระบบหัวฉีดของเครื่องยนต์จะอ่านค่าอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง
กับอากาศ A/F (Air/Fuel meter) ของระบบน้ำมัน เพื่อนำมาปรับแก้เวลาการจ่ายแก๊ส ทำให้อัตราส่วนระหว่าง เชื้อเพลิงกับอากาศ (A/F Raito) อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่จ่ายแก๊สหนาเกินไปหรือบางเกินไป ทำให้ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในระบบแก๊สดีเยี่ยม

pic_product_ecu002
กล่อง ECU เป็นแบบกันน้ำ (Water Proof) ป้องกันความชื้นสูง ตัวกล่องทำจากโลหะ Aluminum Alloy และซีลด้วย Silicon อย่างแน่นหนา สามารถติดตั้งไว้นอกห้องโดยสาร (ติดตั้งในห้องเครื่องยนต์ได้) ทำให้ไม่ต้องเจาะรูตัวถังรถยนต์เพิ่มเติมเพื่อเดินสายไฟ ซึ่งต่างจากกล่อง ECU ที่ทำจากพลาสติกแบบไม่กันน้ำ ที่วงจรภายในอาจชำรุดหรือช๊อตได้ง่ายเมื่อถูกน้ำ หรือเกิดความชื้น และมีอายุการใช้งานสั้น
pic_product_003
ระบบแก๊ส-น้ำมัน และบอกระดับแก๊สในถังแล้ว Auto-Switch ของ
ENERGY REFORM ยังมีระบบเตือนพิเศษ Pro - Active / warning
โดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียง Buzzer จากตัวสวิทซ์เตือนให้ผู้ขับ
ขี่ทราบเมื่อในระบบแก๊ส จุดใดจุดหนึ่งเกิดขัดข้องหรือมีปัญหาที่ต้องได้
รับการแก้ไข หรือ Service เช่น หากท่อแก๊สรั่ว ทำให้แรงดันในระบบ
แก๊สเปลี่ยนระบบ Self Diagnosis System จาก ECU จะวิเคราะห์ และ
Switch จะส่งสัญญาณเตือนเป็นไฟ LED และเสียง Buzzer แสดงถึง
ความผิดปกติ ของระบบแก๊สและหากอาการขัดข้องดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบต่อระบบและความปลอดภัย ECU จะตัดการทำงานระบบแก๊สโดย
อัตโนมัติ แล้วสลับกลับมาใช้ระบบน้ำมันทันที จึงไม่ทำให้เครื่องยนต์ดับ
ในขณะขับขี่ เป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนนได้
pic_product_004
บันทึกค่า Data graph in real time ของสัญญาณวัดรอบ ความหนา–
บางของส่วนผสมเชื้อเพลิง เวลาการฉีดน้ำมัน และแก๊ส แรงดันและ
อุณหภูมิของแก๊ส อุณหภูมิที่หม้อลดแรงดัน ที่ได้จากการทดสอบขับ
จูนบนถนน (Road Drive Calibration) เป็นเส้นกราฟเปรียบเทียบให้
เห็นถึงการทำงาน เครื่องยนต์ ระบบน้ำมัน กับระบบแก๊สได้อย่าง
ละเอียด ทำให้ช่างเทคนิคสามารถ ปรับจูนระบบแก๊สให้ทำงานใกล้
เคียงกับเครื่องยนต์น้ำมันมากที่สุด
pic_product_005
มัลติวาล์ว Energy Reform เป็นอุปกรณ์แก๊สที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มรถใช้แก๊ส ในเรื่องของคุณภาพ และวัสดุ ที่นำมาผลิต
อาทิเช่น ลำตัวมัลติวาล์ว ทำจากทองเหลืองเกรด A ขึ้นรูปไร้รอยต่อทน
แรงดันสูงขอบยางโอริงที่ประกบปากถังเป็นยางหนาชนิดพิเศษ ทนความ
ร้อน และแรงดันสูง อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น
ระบบ Shut-off Solenoid Valve ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยการเปิด-
ปิด จะสัมพันธ์ กับสวิทย์ไฟกุญแจรถ
ระบบ Excess Flow Valve ทำหน้าที่ในการจำกัดการ ไหลออก ของ
แก๊ส เมื่อเกิดการรั่วในระบบแก๊ส
pic_product_006
pic_product_007
ระบบ Pressure Relief Valve ทำหน้าที่ควบคุม แรงดันในถังแก๊ส
เพื่อป้องกันถังระเบิด และ Thermo Fuse Valve ทำหน้าที่ควบคุม
อุณหภูมิโดยรอบถังแก๊ส ไม่ให้เกินกำหนด (~120 องศา) ซึ่งระบบทั้ง
หมดนี้ เป็นระบบที่ทั่วโลกยอมรับ อีกทั้งมัลติวาล์วENERGY REFORM
ยังผลิตภายใต้มาตรฐานยุโรป ECE67R-01 ทำให้มั่นใจได้ ทั้งคุณภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด
ระบบ Thermo Fuse Valve เป็นวาวล์ควบคุมแรงดัน ในถังแก๊สเพื่อ
ป้องกันถังแก๊สระเบิดเมื่อเกิดไฟไหม้ เป็นระบบ Safety อีกชั้นหนึ่ง
นอกเหนือจากระบบวาวล์ Pressure Relief Valve จึงมั่นใจได้ 100%
ถังแก๊ส ไม่ระเบิด

Tags :

view