สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อุปกรณ์และการติดตั้งของเราได้มาตราฐานและปลอดภัยแค่ไหน

1.ชุดหัวฉีดที่เลือกใช้ในการติดตั้งผ่านมาตราฐานยุโรป ECER67-R110 ทุกชิ้น กล่อง ecu มีโปรแกรมการปรับจูนที่ละเอียดและแม่นยำในการสั่งจ่าย

   เชื้อเพลิงสูงทำให้ลดปัญหาในการปรับจูนและระหว่างใช้งานและมีความทนทานสูงไม่เสียง่ายใช้งานง่ายมีระบบเตือนเมื่ออุปกรณ์แก๊สมีปัญหาหรือ

   ไม่พร้อมใช้งาน

2.อุปกรณ์สว่นควบต่างๆ ท่อส่งแก๊สจากถังมาสว่นหน้า(แป๊ปแก๊ส)-ท่อนำแก๊สแบบยืดหยุ่น(ท่อยางแก๊สจากหม้อต้มเข้ารางหัวฉีดจากรางหัวฉีด

   เข้าท่อไอดี)ล้วนนำเข้าจากต่างประเทศได้มาตราฐาน ECER67-R11O รับรองทุกชิ้น

3.ถังแก๊สมี มอก 370/2552 ได้มาตราฐานตามกฎกระทรวงและที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

4.มัลติวาล์ว(วาล์วถังแก๊ส)เลือกใช้แต่วาล์วที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี เพราะมีความสำคัญมากต่อรถที่ติดตั้งแก๊สมีระบบห้ามเติมเกินกำหนด มีระบบ

   ระบายแก๊ส ออกเมื่อแรงดันสูงเกินไป  หรือได้รับความร้อนสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

5.ขายึดถังแก๊สใช้ขาสำเร็จรูป(รถบางรุ่นอาจใช้ขาดัดแปลงขึ้นเอง)ง่ายต่อการติดตั้งแต่มีความแข็งแรงและทนทานสวยงาม

6.อุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตราฐานและติดตั้งถูกกฏระเบียบตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดไว้ทุกประการ

7.ช่างผู้ทำการติดตั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการติดตั้งแก๊สสูง ระบบสายไฟเชื่อมต่อดว้ยการบัดกร๊และหุ้มสายไฟด้วยท่อหุ้มกันช๊อตทุกจุด

 

 

Tags :

view